Các sở, ngành, huyện, TP

Công văn về việc tuyên truyền, hưởng ứng Lễ hội hoa Đào Xuân Mậu Tuất và phát động trồng Đào bản địa trên địa bàn huyện Hữu Lũng (132/UBND-VH ngày 06/02/2018)

Thứ Năm, 08/02/2018 - 14:52

 

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện;

 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

 

 

 

 

Để hưởng ứng Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018 của tỉnh và xây dựng hình ảnh hoa Đào của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn quan tâm, thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2108 của UBND huyện về tham gia Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất và trưng bày, giới thiệu hoa Đào, sinh vật cảnh huyện hữu Lũng năm 2018. Tổ chức tuyên truyền, vận động rộng khắp đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân về hình ảnh hoa Đào nhằm góp phần tạo cảnh quan, môi trường phong cảnh đẹp, thu hút du khách, tạo nên những vùng, điểm nhấn về du lịch sinh thái cho huyện nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lạng Sơn về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

2. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị: Chỉ đạo rà soát các khu vực đất ven đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, khuôn viên xung quanh trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; xung quanh các điểm di tích lịch sử, văn hóa, khuôn viên nơi công cộng; các cơ quan, trường học, trạm y tế… Phát động, tuyên truyền vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trồng cây Đào nhân dịp tết trồng cây đầu năm.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Chủ trì tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan, khảo sát định hướng trồng tập trung một số vườn Đào gắn với các điểm di tích, danh thắng như: Đền Bắc Lệ, đền Đèo Kẻng, xã Tân Thành; đền Suối Ngang, đền Cà Phê, xã Hòa Thắng; đền Phú Vị, xã Hồ Sơn; chùa Sơn Lộc Tự, xã Yên Thịnh; đền Quan Giám Sát, đền Chầu Lục, xã Hòa Lạc; đền Thuốc Sơn, xã Cai Kinh; Đình Gò Chùa và khu vực Đồng Lâm, xã Hữu Liên để phục vụ cho việc phát triển Du lịch.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức thực hiện trồng cây Đào, gắn với Tết trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018; tư vấn,  hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc đảm bảo cây Đào phát triển tốt.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, các trường THPT, Trung tâm GDTX2, Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc

Chỉ đạo, đảm bảo tất cả các nhà trường, Phòng Khám đa khoa khu vực và các Trạm y tế xã  trong toàn huyện tuỳ theo điều kiện tổ chức thực hiện việc trồng  Đào đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt và tiếp tục chỉ đạo trồng tăng lên hàng năm.

6. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện

Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, tuỳ điều kiện về không gian, quỹ đất, cảnh quan, chỉ đạo triển khai trồng hoa Đào tại đơn vị trong dịp năm mới 2018 và hàng năm.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường truyên truyền vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng trồng cây hoa Đào trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, gắn với phát triển các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Diện tích hoa Đào sau khi trồng, cần phải được giao cho các hộ gia đình, cơ quan, trường học, các tổ chức, đoàn, hội... phụ trách, chăm sóc đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt.

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.