Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch năm An toàn giao thông 2018 (31/KH-BATGT ngày 06/02/2018)

Thứ Năm, 08/02/2018 - 14:50

KẾ HOẠCH
Năm an toàn giao thông 2018 

 

Thực hiện hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT; Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn. Ban An toàn giao thông huyện xây dựng Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”,  trên địa bàn huyện Hữu Lũng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên.

2. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) từ 5 - 10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương; giảm tỷ lệ thương, vong do TNGT đối với trẻ em 10% so với năm 2017.

3. Kéo giảm ùn tắc giao thông tại các chợ trên các tuyến đường tỉnh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

II. YÊU CẦU

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên địa bàn toàn huyện, các xã, thị trấn ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2018.

2. Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể từng nhiệm vụ, từng hoạt động, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; tuyệt đối tránh hình thức, triệt để thực hành tiết kiệm.

3. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

  III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan thành viên Ban ATGT huyện và Ban ATGT các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp với chủ đề năm ATGT; tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, và những môi trường thông tin phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của các nhóm dân cư, đặc biệt là thanh, thiếu nhi; phát huy vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, hiệp hội nghề nghiệp.

3. Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chi phí và chất lượng các đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; tiếp tục rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ; thường xuyên rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông.

4. Chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư, hiện đại hoá phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; phát huy hiệu quả mô hình tuần tra phối hợp giữa CSGT với các lực lượng cảnh sát kết hợp giữa xử lý vi phạm về TTATGT và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giao thông vận tải và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông huyện.

a) Tổ chức phát động ra quân năm An toàn giao thông 2018 theo chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em" và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp những bất cập trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chủ động tham mưu xây dựng các văn bản, kế hoạch về các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan, các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền và xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch hành động về nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện lấy trọng tâm là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; kế hoạch phối hợp tuyên truyền về các giải pháp thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2018 "An toàn giao thông cho trẻ em".

d) Tổ chức hoạt động tuyên truyền theo chuyên đề: An toàn cho người đi xe mô tô; kiểm soát tốc độ; kiểm soát tải trọng xe; kiểm soát uống rượu, bia đối với lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây đai an toàn trên xe ô tô; an toàn đường ngang đường sắt; an toàn bến khách ngang sông, trên địa bàn toàn huyện.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm hành làng an toàn đường bộ, đường sắt.

b) Tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án xây dựng công trình giao thông.

c) Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên hệ thống đường huyện; hoàn thành rà soát, điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn QCVN41:2016/BGTVT.

d) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thực hiện ứng vốn, bổ sung vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa để xóa các điểm đen về tai nạn giao thông, các đoạn đèo dốc nguy hiểm trên các tuyến đường huyện và đường địa phương; ưu tiên kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông.

đ) Tổ chức thực hiện chương trình tập huấn nghiệp vụ bắt buộc đối với lái xe kinh doanh vận tải, chú trọng kỹ năng lái xe và đạo đức nghề nghiệp.

3. Công an huyện

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về "Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới".

b) Tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuần tra lưu động, phối hợp cảnh sát giao thông với các lực lượng cảnh sát khác để xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các lĩnh  vực, theo các chuyên đề, chú trọng kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn và vi phạm tốc độ của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.... Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên. Gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu của từng đơn vị theo địa bàn được phân công phụ trách.

c) Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, nhất là sau Tết Nguyên đán, các Lễ hội Xuân 2018 và các ngày Lễ lớn của đất nước. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, sản xuất hàng giả đối với các loại xe máy điện, xe đạp điện, mũ bảo hiểm dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy; điều tra, xác minh và xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng dẫn đến hậu quả về sinh mạng và sức khoẻ của nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông.

d) Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

4. Ban chỉ huy Quân sự huyện

a) Tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, duy trì nghiêm việc chấp hành các quy định pháp luật, điều lệnh, điều lệ của Quân đội đối với người điều khiển phương tiện quân sự, nhất là thực hiện quy định của pháp luật về nồng độ cồn, về tốc độ và quy định về tải trọng khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

b) Chỉ đạo lực lượng chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, biển số giả phương tiện quân sự hoạt động trái phép.

c) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông trong toàn quân, duy trì và phát huy, nhân rộng các mô hình xây dựng địa bàn điểm về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, và các đoàn thể chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền xây dựng văn hoá giao thông trên địa bàn đóng quân.

          5. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2018 hưởng ứng Chương trình "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020" của Liên hợp quốc và Kế hoạch năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em".

Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền theo chuyên đề: Kiểm soát tải trọng phương tiện; phòng, chống uống rượu bia đối với người điều khiển phương tiện; tuân thủ quy định về tốc độ; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; quy tắc an toàn khi vượt qua đường sắt; bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi khi qua sông bằng bè, mảng; điều kiện bảo đảm an toàn phương tiện thủy nội địa.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

 Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2018-2019; xây dựng kế hoạch triển khai năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em" trong toàn ngành và phát động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường- tháng 9/2018. Đồng thời chỉ đạo các trường học yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh yêu cầu học sinh các cấp tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới hai bánh; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

Tiếp tục chỉ đạo việc tham gia cuộc thi “giao thông học đường” cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

7. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

Tham mưu cho UBND huyện việc phê duyệt cấp nguồn kinh phí năm 2018 để triển khai các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

8. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện

a) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

b) Xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn về sơ, cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên.

c) Phối hợp với ban An toàn giao thông huyện và các đơn vị liên quan thống kê báo cáo các trường hợp tai nạn giao thông. Báo cáo 6 tháng và 01 năm về bệnh nhân xét nghiệm nồng độ cồn trong máu tại Trung tâm Y tế huyện.

d) Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 về quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Tiếp tục thực hiện Chương trình "Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2018 "An toàn giao thông cho trẻ em", vận động người lớn nêu gương về văn hoá giao thông cho trẻ em; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt là các mô hình tự quản bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT, xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt. Phối hợp thực hiện các hoạt động nhân "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018", ngày 18/11/2018.

10. Huyện đoàn Thanh niên Hữu Lũng

Đề nghị xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em", đổi mới hình thức và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh, thiếu nhi chấp hành pháp luật an toàn giao thông; tăng cường hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông".

11. Đội quản lý thị trường số 5 huyện

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại xe máy điện, xe đạp điện và mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy.

12. Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến tận cơ sở xã, thị trấn. Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

13. UBND các xã, thị trấn (Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn)

a) Tổ chức phát động ra quân năm An toàn giao thông 2018 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

b) Xây dựng kế hoạch chuyên đề tuyên truyền, vận động gắn với giám sát thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bám sát chủ đề năm An toàn giao thông 2018, chuyên đề an toàn giao thông cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và các chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động cơ sở, phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn .

c) Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Công an huyện, Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 của huyện và các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

d) Chỉ đạo các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, cảnh giới an toàn giao thông tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt không có rào chắn; không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt, gắn và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp xã, thôn nếu để phát sinh lối đi dân sinh trái phép.

đ) Chỉ đạo các khu phố tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị; quản lý sử dụng vỉa hè đảm bảo quyền ưu tiên dành cho người đi bộ; sắp xếp hợp lý các hoạt động sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán.... đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện, Ban An toàn giao thông các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2018 theo điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương./.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.