Các sở, ngành, huyện, TP

Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        Chiều ngày 06/02/2018 tại hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng kết hợp với Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng tiến hành tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ trì hội nghị đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền, Huyện Ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng, tham dự hội nghị còn có các đồng chí Đảng viên và các quần chúng ưu tú tại hai đơn vị.

 

 

           

(Toàn cảnh hội nghị)

 

          Hội nghị đã nghe các đ/c Phạm Đăng Bằng, Phó Bí thư Chi Bộ Viện kiểm sát huyện; đ/c Đào Quang Thành, Phó Bí thư Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện trao đổi các nội dung của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhấn mạnh phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tác phong khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Phong cách, tác phong khoa học của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên có 4 tiêu chí, gồm: Phải có thói quen điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thực tiễn; xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Ngoài tác phong khoa học, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải có phong cách, tác phong dân chủ tập thể, với 3 điều căn cốt. Đó là người đứng đầu cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ý kiến phản biện trái chiều; phải đảm bảo thông tin trung thực và sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ; dân chủ nhưng phải tập trung và luôn luôn phòng tránh căn bệnh dân chủ hình thức và tập trung nhưng dẫn đến độc quyền, chuyên chế, chuyên quyền.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các đơn vị phải xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, hòa đồng với quần chúng; luôn học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng.

          Để xây dựng phong cách gương mẫu làm gương, người lãnh đạo phải đi đầu, tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cốt cách tốt, không tha hóa.

Kết thúc hội nghị đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền kết luận để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”, phải tập trung thực hiện 4 giải pháp căn cơ. Đó là: Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh giá trị tư tưởng đạo đức Bác Hồ về phong cách người đứng đầu thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, người dân; phải xây dựng được chương trình thực hiện xác định mục tiêu, lộ trình, biện pháp, điều kiện, trong đó xác định mục tiêu thực hiện của người đứng đầu; cần xác định các tiêu chí sát thực tế với đơn vị về xây dựng phong cách của người đứng đầu, Đảng viên; phải kiểm soát thật kỹ, giám sát chặt chẽ không buông lỏng trong quá trình triển khai thực hiện.

         

Nông Văn Hiển

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.