Các sở, ngành, huyện, TP

Công văn về việc lập danh sách phân công trực Tết và báo cáo tình hình tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (92/UBND-VP ngày 31/01/2018)

Thứ Năm, 01/02/2018 - 21:11

   Kính gửi:

 

 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;

- Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Chi cục Thuế, Đội quản lý thị trường số 05;

- Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Trung tâm Y tế huyện;

- UBND các xã, thị trấn.

 

 

Thực hiện Công văn số 77/UBND-TH ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trực Tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Để đảm bảo giải quyết công việc, giữ vững an ninh, an toàn cơ quan trong dịp nghỉ Tết và báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Lập danh sách phân công lãnh đạo, cán bộ trực Tết:

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được nghỉ 07 ngày, từ ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất), UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, cơ quan thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn lập danh sách phân công lãnh đạo, cán bộ trực Tết tại cơ quan trong thời gian nghỉ Tết (Ghi rõ họ, tên, chức danh người trực từng ngày cụ thể và số điện thoại liên lạc) gửi về Văn phòng HĐND & UBND huyện trước ngày 05/02/2018  để theo dõi, chỉ đạo.

(Có mẫu biểu danh sách trực tết kèm theo)

2. Nội dung, thời hạn báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức Tết theo các nội dung sau:

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2018 của UBND huyện về triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cụ thể:

 

2.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:

Báo cáo tình hình ổn định cung - cầu; tình hình, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa; thực hiện các biện pháp điều hành giá cả, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: Lương thực, thực phẩm trước, trong và sau Tết. Đánh giá sức mua của nhân dân, biến động giá theo từng nhóm hàng hóa. Tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân. Công tác trực Tết, trực giải quyết công việc cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân.

2.2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:

Báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Đông - Xuân; tổ chức ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn, tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018; công tác phòng chống thiên tai và tình hình dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng.

2.3. Phòng Lao động, Thương binh,  Xã hội – Dân tộc huyện:

Tình hình lương, thưởng của công nhân, người lao động trong dịp Tết (có số liệu, dẫn chứng); về tổ chức chăm lo Tết cho nhân dân theo chủ trương “mọi người, mọi nhà đều được vui Tết, đón Xuân”; kết quả thực hiện các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh xã hội (việc tổ chức thăm hỏi, động viên; các nguồn hỗ trợ bằng tiền, hiện vật), chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng khó khăn, lực lượng vũ trang (nêu rõ số lượng từng loại đối tượng và định mức hỗ trợ cụ thể); tình hình dân tộc.

2.4. Trung tâm Y tế huyện:

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác trực, khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, các cơ sở y tế trong dịp Tết.

2.5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và  Truyền thông huyện:

          Báo cáo tổ chức các hoạt động vui chơi trong dịp Tết (về bắn pháo hoa, các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ…); tình hình nổi bật về chính trị, đối ngoại và Việt kiều về quê hương trong dịp Tết; công tác thông tin tuyên truyền.

2.6. Thanh tra huyện:

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các cơ quan, đơn vị và trong nhân dân (tặng quà, biếu xén, dùng xe công đi lễ hội, chùa chiền…).

2.7. Công an huyện:

Báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội trong dịp Tết; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2.8. Phòng Nội vụ: Báo cáo tình hình tôn giáo.

2.9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Báo cáo tình hình quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; công tác giải ngân, thanh toán, quyết toán; thực hiện các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2018.

2.10. Đội Quản lý thị trường số 05: Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

2.11. Các cơ quan, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Những vụ việc phát sinh và những vấn đề khác.

- Đề xuất, kiến nghị những công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo điều hành sau Tết.

2.12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018; tình hình sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; việc tổ chức ra quân đầu xuân làm thủy lợi, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên địa bàn. Tình hình thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội; trợ cấp khó khăn, cứu đói giáp hạt, v.v… trong dịp Tết. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; xử lý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời” trái phép...

* Thời hạn gửi báo cáo:

- Báo cáo tình hình trước Tết gửi Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 10 giờ ngày 05/02/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Báo cáo nhanh tình hình trước và trong Tết gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện qua hệ thống Văn phòng điện tử eOffice: pnthuy@langson.gov.vn, gmail: ngocthuyhl@gmail.com (hoặc theo đường công văn hỏa tốc) trước 14 giờ ngày 17/02/2018 (mùng 2 Tết) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Báo cáo đầy đủ tình hình trước, trong và sau Tết gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện qua hệ thống Văn phòng điện tử eOffice nhtrang@langson.gov.vn, gmail: huyentrang61@gmail.com (hoặc theo đường công văn hỏa tốc) trước 07 giờ 30 phút ngày 20/02/2018 (mùng 5 Tết) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Trong trường hợp có các vụ, việc nổi cộm phát sinh cần phải báo cáo ngay cho lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện qua điện thoại để báo cáo, xử lý.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.

 

 

 

Đính kèmDung lượng
77 (1).pdf361.38 KB
mau bieu phan cong truc tet 2018.doc53 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.