Các sở, ngành, huyện, TP

Kể hoạch Tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị, các gia đình chính sách Người có công và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (18/KH-UBND ngày 23/01/2018)

Thứ Hai, 29/01/2018 - 23:34

KẾ HOẠCH

Tổ chức thăm, chúc Tết các đơn vị, các gia đình

chính sách Người có công và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện

nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, UBND huyện xây dựng kế hoạch đi thăm, tặng quà và chúc Tết các đơn vị, các gia đình chính sách người có công và tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nội dung cụ thể như sau: 

 I. TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN ĐI THĂM, CHÚC TẾT

1. Đoàn 1: Đồng chí Vi Quang Chung, Phó Bí thư Huyện ủy, Trưởng đoàn

- Thành phần tham gia đoàn: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: UBMTTQ huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

- Thăm, chúc Tết các đơn vị và cá nhân:

1. Ông Nông Mạnh Hùng, bệnh binh 1/3, thị trấn Hữu Lũng;

2. Ông Bùi Văn Thể, nguyên Bí thư Huyện ủy, thị trấn Hữu Lũng;

3. Ông Nguyễn Thiện, nguyên UVBTV Huyện ủy,  xã Đồng Tân;

4. Trung đoàn 12, xã Đồng Tân;

5. Kho K56, xã Đồng Tân;

6. Kho K87, xã Đồng Tân.

- Thời gian: Buổi sáng thứ ba ngày 06/02/2018 (Tức ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

-  Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện ủy.

- Địa điểm xuất phát: Đúng 07 giờ 30, tại trụ sở Huyện ủy.

2. Đoàn 2: Đồng chí Đỗ Đức Thịnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn

 - Thành phần tham gia đoàn: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Huyện Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

- Thăm, chúc Tết các đơn vị và cá nhân:

1. Ông Vi Văn Cường, Thương binh 1/4, thôn Văn Miêu, xã Minh Sơn;

2. Ông Hà Huy Liệu, nguyên PCT UBND huyện, thị trấn Hữu Lũng;

3. Sư đoàn 3 Sao Vàng, huyện Lạng Giang;

4. Trung đoàn Phòng không 267, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn;

5. Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 3, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn;

6. Trung đoàn 671, Cục xăng dầu (xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang).

- Thời gian: Buổi sáng thứ ba ngày 06/02/2018 (tức ngày 21 tháng chạp năm Đinh Dậu).

-  Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Địa điểm xuất phát: Đúng 07 giờ 30, tại trụ sở UBND huyện.

3. Đoàn 3: Đồng chí Nguyễn Văn Tằng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Trưởng đoàn

- Thành phần tham gia đoàn: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công An huyện, Hội Nông dân, Phòng LĐ-TB&XH, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

- Thăm, chúc Tết các đơn vị và cá nhân:

1. Bà Sầm Thị Hoa, vợ liệt sỹ cô đơn, khu An Thịnh, thị trấn Hữu Lũng;

2. Bà Trần Thị Cúc, nguyên PCT UBND huyện, thị trấn Hữu Lũng;

3. Bà Trần Thị Bé, mẹ liệt sĩ cô đơn, thôn Ao Đẫu, xã Sơn Hà;

4. Bà Mông Thị Rào, vợ liệt sĩ cô đơn, thôn Na Ví, xã Hồ Sơn;

5. Ông Trương Văn Nhảng, thương binh 1/4, thôn Trại Dạ, xã Hoà Sơn;

6. Trung đoàn 141, xã Hoà Lạc.

- Thời gian: Buổi chiều thứ ba ngày 06/02/2018 (Tức ngày 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

-  Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện ủy.

- Địa điểm xuất phát: Đúng 13 giờ 30, tại trụ sở Huyện ủy.

4. Đoàn 4: Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn

- Thành phần tham gia đoàn: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Hội Phụ nữ huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

- Thăm, chúc Tết các đơn vị và cá nhân:

1. Ông Chu Văn Hải, Thương binh ¼, khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng;

2. Ông Hoàng Đình Hanh, nguyên Chủ tịch UBND huyện, xã Nhật Tiến;

3. Bà Đàm Thị Khôi, cán bộ Lão thành cách mạng, xã Vân Nham;

4. Kho KVI, xã Vân Nham;

5. Đại đội 4, Kho xăng dầu X78, thôn Đồng Khu, xã Minh Tiến.

- Thời gian: Buổi sáng thứ tư ngày 07/02/2018 (Tức ngày 22 tháng chạp năm Đinh Dậu).

-  Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Địa điểm xuất phát: Đúng 07 giờ 30, tại trụ sở UBND huyện.

  5. Đoàn 5: Đồng chí Linh Văn Kim, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng đoàn

- Thành phần tham gia đoàn:  Đại diện các cơ quan: Hội Cựu chiến binh, Huyện Đoàn Thanh niên, Phòng LĐ-TB&XH, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

          - Thăm, chúc Tết các đơn vị và cá nhân:

1. Ông Lý Mạnh Thương, nguyên Bí thư Huyện ủy, thị trấn Hữu Lũng;

2. Ông Đặng Hải Biên, nguyên Chủ tịch UBND huyện, thị trấn Hữu Lũng;

3. Bà Hoàng Thị Bích Lương, nguyên PCT UBND huyện, thị trấn HL;

4. Ông Trịnh Văn Đoàn, nguyên UVBTV Huyện ủy, thị trấn Hữu Lũng;

5. Phân Trại giam Ngọc Lý, xã Đồng Tiến;

6. Kho 78, thôn Làng Gia, xã Đồng Tiến;

- Thời gian: Buổi sáng thứ tư ngày 07/02/2018 (Tức ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện ủy;

- Địa điểm xuất phát: Đúng 07 giờ 30, tại trụ sở Huyện ủy.

6. Đoàn 6: Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng đoàn

- Thành phần tham gia đoàn: Đại diện các cơ quan: UBMTTQ huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Hội Phụ nữ huyện, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.

- Thăm, chúc tết các đơn vị và cá nhân:

1. Bà Dương Thị Tán, vợ liệt sĩ cô đơn, thôn Đồng La 2, Yên Bình;

2. Ông Nguyễn Văn Thành, Thương binh 1/4, thôn Đồng Bụt, Yên Bình;

3. Kho 79, xã Yên Bình.

4. Tiểu đoàn 3 - Lữ đoàn 575, xã Tân Lập;

5. Ông Lăng Xuân Hội, nguyên phó Bí thư Huyện ủy, xã Sơn Hà;

6. Bà Nông Thị Sìu, nguyên Ủy viên BTV huyện, xã Sơn Hà;

- Thời gian: Buổi chiều thứ tư ngày 07/02/2018 (Tức ngày 22 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

- Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện ủy;

- Địa điểm xuất phát: Đúng 13 giờ 30, tại trụ sở Huyện ủy.

7. Đoàn 7: Lãnh đạo HĐND hoặc UBND huyện, Trưởng đoàn

-  Thăm, chúc tết 02 gia đình hộ nghèo hoặc hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình của tỉnh (Giao cho Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn).

- Thành phần: Lãnh đạo HĐND hoặc UBND huyện và đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cùng đi với Đoàn lãnh đạo của tỉnh .

- Thời gian: Theo lịch của đoàn Tỉnh.

- Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND & UBND huyện.

8. Đoàn 8: Đồng chí Trần Quốc Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn

-  Thăm, chúc Tết các đơn vị:

- Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - LĐXH tỉnh Lạng Sơn;

          - Trung tâm BTXH tỉnh Lạng Sơn;

          - Trường Giáo dưỡng số 2, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

+ Thành phần tham gia đoàn: Đại diện các cơ quan: Phòng LĐ-TB&XH huyện, Công an huyện, Văn phòng HĐND & UBND huyện.

+ Thời gian: Từ ngày 08/02 đến ngày 09/02/2018 (tức ngày 23-24 tháng Chạp năm Đinh Dậu), thời gian cụ thể do Trưởng đoàn quyết định.

+ Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

9. Đoàn 9: Thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết ngày 15/02/2018 (Tức ngày 30 tháng chạp Tết), thời gian cụ thể do Trưởng đoàn quyết định

a) Lãnh đạo Huyện ủy làm Trưởng đoàn:

- Thành phần tham gia đoàn: Thường trực HĐND, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phòng LĐ-TB&XH, Văn phòng Huyện ủy.

          - Thăm, chúc Tết: Các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện, các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

- Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện ủy.

- Địa điểm xuất phát: Tại trụ sở Huyện ủy.

b) Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn:

- Thành phần tham gia đoàn: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng LĐ-TB&XH, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

- Thăm, chúc Tết các đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Điện lực Hữu Lũng, Hợp tác xã Xây dựng và Môi trường.

- Phương tiện: Xe Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Địa điểm xuất phát: Tại trụ sở UBND huyện.

Lưu ý: Các Đoàn chủ động nhận quà trước tại phòng LĐ-TB&XH và xuất phát theo thời gian, địa điểm trên.

II. VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ CỦA HUYỆN

1. Thành phần:

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể của huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Chi cục Thống kê, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Kho Bạc Nhà nước huyện, Trung tâm Y tế huyện, Chi cục Thuế huyện;

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã Đồng Tân;

- Đại diện Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12.

2. Thời gian: Đúng 08 giờ 00 ngày 13/02/2018 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Đinh Dậu).

3. Địa điểm: Các đại biểu tập trung tại trụ sở UBND huyện.

4. Phương tiện: Xe Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Các ngành có phương tiện chủ động đi và tập trung tại nghĩa trang liệt sỹ huyện).

 III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện có trách nhiệm chuẩn bị trang âm,   nhạc nghi lễ phục vụ đoàn viếng nghĩa trang Liệt sĩ của huyện.

2. Phòng LĐ-TB&XH huyện lập dự toán kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội để mua quà và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho đoàn đi thăm, chúc Tết các đối tượng chính sách, các đơn vị có trong kế hoạch và viếng nghĩa trang liệt sĩ. Liên hệ với Trung đoàn 12 để đón cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phục vụ Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ của huyện.

3. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện xe ô tô đưa đón các đoàn đi thăm, chúc Tết và viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện.

4. UBND các xã, thị trấn có đối tượng mà đoàn của huyện đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết: Yêu cầu phân công lãnh đạo và cán bộ tham gia cùng với đoàn của huyện và thông báo Kế hoạch của UBND huyện tới các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã cùng các hộ gia đình chính sách biết để đoàn đến thăm, chúc Tết.

5. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có trách nhiệm cử phóng viên đi cùng các đoàn để ghi hình, đưa tin phản ánh rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018.

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các đơn vị, các gia đình chính sách người có công và tổ chức viếng nghĩa trang Liệt sĩ của huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.

 Kế hoạch này thay cho giấy mời./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.