Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời dự cuộc họp bàn hướng xử lý sai phạm của những đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện (21/GM-UBND ngày 24/01/2018)

Thứ Tư, 24/01/2018 - 17:36

GIẤY MỜI

Họp bàn hướng xử lý sai phạm của những đơn vị khai thác

khoáng sản trên địa bàn huyện

­––––––––––––

UBND huyện kính mời các đại biểu dự cuộc họp bàn hướng xử lý sai phạm  của những đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

I. Thành phần:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

- Lãnh đạo Công an huyện;

- Trưởng Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng;

- Các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 4867/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện;

- Chủ tịch UBND xã Minh Sơn.

II. Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2018 (thứ 4).

III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 2 tầng trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

Kính mời các đại biểu đến dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.