Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời Họp thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Trạm thu phí trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng (18/GM-UBND ngày 18/012018)

Thứ Năm, 18/01/2018 - 23:10

GIẤY MỜI

Họp thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Trạm thu phí trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng  

­––––––––––––

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 1, đồng chí Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ triệu tập cuộc họp thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Trạm thu phí trên địa bàn xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

I. Thành phần:

- Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tổ công tác theo Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện, cụ thể:

1. Ông Bùi Công Thăng - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

2. Ông Cao Văn Hòa - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;

3. Bà Lê Thị Hồng Vân - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch;

4. Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Trưởng Phòng Kinh tế & Hạ tầng;

5. Ông Lương Văn Bính - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

6. Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

7. Ông Nguyễn Hoàng Đăng Luyện – Trưởng nhóm giải phóng mặt bằng, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

8. Ông Hoàng Văn Trưởng - Chủ tịch UBND xã Minh Sơn;

9. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Sơn, trưởng thôn Đồn Vang, trưởng thôn Bến Lường, đại diện các hộ bị ảnh hưởng khu vực Trạm thu phí (Nhờ UBND xã Minh Sơn mời giúp);

10. Ông Phạm Văn Hoàn - Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất;

11. Ông Nguyễn Đình Hòa – Cán bộ nhóm giải phóng mặt bằng, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

12. Bà Lê Thị Hồng Xiêm - Kế toán Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

13. Ông Hoàng Thanh Quý - Công chức địa chính xã Minh Sơn.

II. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2018.

III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng UBND huyện Hữu Lũng.

Kính mời các đại biểu đến dự đúng thành phần và thời gian, địa điểm nêu trên./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.