Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời họp trực tuyến tổng kết công tác Thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 (16/GM-UBND ngày 18/01/2018)

Thứ Năm, 18/01/2018 - 23:06

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thanh tra năm 2017 và

triển khai nhiệm vụ công tác Thanh tra năm 2018

              

         

UBND huyện kính mời các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh tổng kết công tác Thanh tra năm 2017 và triển khai công tác Thanh tra năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Thường trực Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tiếp công dân; các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động –Thương binh & Xã hội, Tư pháp, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện;

- Lãnh đạo và công chức Thanh tra huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 26/01/2018 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng UBND huyện Hữu Lũng.

Kính mời các thành phần tham dự hội nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.