Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời dự hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Thứ Năm, 18/01/2018 - 22:29

GIẤY MỜI

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

­––––––––––––

 

UBND huyện Hữu Lũng trân trọng kính mời các đại biểu dự hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; cụ thể như sau:

I. Thành phần:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Hai ban HĐND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số & KHHGĐ, Bảo hiểm xã hội huyện, Đội QLTT số 5;

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

2. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2018 (thứ ba).

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4, nhà 5 tầng trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự hội nghị đúng thời gian, địa điểm  trên./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.