Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 (14/GM-UBND ngày 17/01/2018)

Thứ Tư, 17/01/2018 - 16:43

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

              

         

UBND huyện kính mời các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh triển khai công tác ngành Y tế năm 2018 và Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;

- Lãnh đạo của 01 Phòng khám Đa khoa khu vực và 04 Trạm Y tế (do Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quyết định mời).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7 giờ 50, ngày 19/01/2018 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Trung tâm Viettel huyện Hữu Lũng.

Kính mời các thành phần tham dự hội nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.