Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời họp triển khai kế hoạch xử lý lòng đường, vỉa hè các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn thị trấn (13/GM-UBND ngày 17/01/2018)

Thứ Tư, 17/01/2018 - 16:41

GIẤY MỜI

Họp triển khai Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang

An toàn giao thông, lòng đường, hè đường các tuyến giao thông chính

trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng

 

 
 

 

 

 

        UBND huyện Hữu Lũng tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch xử lý vi phạm hành lang An toàn giao thông, lòng đường, hè đường các tuyến giao thông chính trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng; với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

 

          I. THÀNH PHẦN

          - Phó Chủ tịch (KT) UBND huyện;

          - Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng;

          - Đại diện lãnh đạo Công an huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Đoàn thanh niên huyện;

          - Đại diện lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

          - Đại diện lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;

          - Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện;

         - Thị trấn Hữu Lũng: Bí thư hoặc Phó Bí thư ĐU; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Quân sự; Cán bộ địa chính xây dựng (Ủy quyền cho đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn mời các thành phần của thị trấn);

          - Tổ quản lý trật tự đô thị.

 

         II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

         1.     Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 17/01/2018 (Thứ tư).

       2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà 5 tầng Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

Đề nghị các thành phần tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.