Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) (07/GM-UBND ngày 10/01/2018)

Thứ Tư, 10/01/2018 - 18:05

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

              

         

UBND huyện kính mời các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh về việc tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin huyện;

- Đại diện lãnh đạo Đội Tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  Công an huyện;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7 giờ 50, ngày 12/01/2018 (thứ Sáu).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà 5 tầng Trụ sở UBND huyện.

Kính mời các thành phần tham dự hội nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.