Các sở, ngành, huyện, TP

Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non huyện Hữu Lũng năm 2017 (TB SỐ 88/TB-HĐTT ngày 05/9/2017 của HĐ thi tuyên VC 2017)

Thứ Bảy, 09/09/2017 - 21:02
             THÔNG BÁO

                                  Kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non

                                                               huyện Hữu Lũng năm 2017

 

 
 

 

 

 

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

         Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

         Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện Hữu Lũng năm 2017;

         Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng về việc công nhận kết quả điểm thi kỳ thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non huyện Hữu Lũng năm 2017,

 

 HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC LÀ GIÁO VIÊN MẦM NON

HUYỆN HỮU LŨNG NĂM 2017 THÔNG BÁO: 

 

          1. Kết quả điểm thi đối với 127 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non huyện Hữu Lũng năm 2017 (Chi tiết kết quả điểm thi theo như danh sách đính kèm thông báo này).

           2. Hội đồng thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non huyện Hữu Lũng năm 2017 công bố công khai danh sách kết quả điểm thi trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hữu Lũng tại địa chỉ http://www.langson.gov.vn/huulung/, gửi kết quả điểm thi theo địa chỉ ghi trên bì thư khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và tiếp nhận đơn phúc khảo (nếu có) theo qui định.

            - Thời hạn nhận đơn phúc khảo trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và gửi kết quả điểm thi tuyển (từ ngày 06/9/2017 đến hết ngày 19/9/2017).

Hội đồng thi tuyển viên chức là giáo viên mầm non huyện Hữu Lũng năm 2017 thông báo ./.

 

 

                                                         

Đính kèmDung lượng
DS Thong bao ket qua diem thi 2017.xls67.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.