Các sở, ngành, huyện, TP

Tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Ngày 28/8 tại Trung tâm văn hóa huyện, UBND huyện Hữu Lũng đã tổ chức 2 lớp tập huấn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 của huyện, Lãnh đạo UBND, cán bộ Văn hóa - Xã hội và Trưởng thôn, khu phố của 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Quyết định số 59 ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo Thông tư số 17 ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

(Ảnh: Đồng chí Trần Quốc Phong, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo của huyện phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phong, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo huyện nhấn mạnh: thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ cơ sở, thôn, khu phố và trực tiếp đối với hộ gia đình, đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân; kết quả điều tra, rà soát phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương, tránh tình trạng phản ánh sai lệch thực tế về hộ nghèo, cận nghèo và tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; trong quá trình điều tra, rà soát, tổng hợp báo cáo tại các xã, thị trấn; các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện được phân công phụ trách và Ban chỉ đạo cấp xã cần tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, kịp thời nắm bắt cơ sở, đồng thời kiểm tra, giám sát, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ các thôn, bản, khu phố để đảm bảo số liệu chính xác phản ảnh đúng thực tế.

Theo kế hoạch, UBND các xã, thị trấn tiến hành đồng loạt điều tra, rà soát, tại các thôn, bản khu phố; tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra về UBND huyện từ ngày 01/9 đến 15/9/2017; UBND huyện tổng hợp báo cáo chính thức kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo về Sở Lao động - Thương binh & xã hội tỉnh từ ngày 01/10 đến 10/10/2017.

Cũng tại hội nghị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2211 ngày 07/7/2017 và Kế hoạch số 36 của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi (NKT-TMC) tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai chụp ảnh, lập hồ sơ NKT-TMC trên địa bàn tỉnh, huyện Hữu Lũng đã thực hiện việc chụp ảnh cho các xã, thị trấn theo kế hoạch xong trong tháng 8/2017. Tại hội nghị, được sự nhất trí của lãnh đạo UBND huyện, Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh Lạng Sơn phối hợp với nhà tài trợ Công ty TNHH ảnh Mỹ Dung đã tiến hành trao sổ theo dõi cho đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Cuốn sổ có ý nghĩa nhằm giúp các xã, thị trấn theo dõi đối tượng NKT-TMC không những chỉ qua lý lịch mà còn có hình ảnh của đối tượng để làm căn cứ giải quyết các chế độ an sinh xã hội./.

 

Hoàng Hồng

Đài Hữu Lũng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.