Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời làm việc với Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tỉnh về kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (124/GM-UBND ngày 30/8/2017)

Thứ Tư, 30/08/2017 - 09:52

GIẤY MỜI

Làm việc với Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tỉnh

về kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

TCVN ISO 9001:2008

 

           Ủy ban nhân dân huyện nhận được Thông báo số 515/TTB-BCĐ ISO ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị năm 2017 (Đợt 2). Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đại biểu dự buổi làm việc cùng với Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo ISO tỉnh với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:

          1. Thành phần mời dự:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tư Pháp, UBND thị trấn Hữu Lũng, Trung tâm Y tế huyện;

          - Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách ISO các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh &XH, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra huyện.

 - Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện.

          2. Thời gian: Từ 08 giờ 15 phút, ngày 06/9/2017 (thứ Tư).

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà 2 tầng trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

(Đề nghị các đơn vị chuẩn bị hệ thống tài liệu, hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra tỉnh).

         

            Kính mời các đồng chí đại biểu đến dự họp đúng thành phần và thời gian trên./.

           

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.