Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời họp giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 (123/GM-UBND ngày 30/8/2017)

Thứ Tư, 30/08/2017 - 09:51

GIẤY MỜI

Họp giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá công tác tháng 8 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017. Cụ thể như sau:

I. Thành phần mời họp:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Các thành viên UBND huyện;

- Trưởng hoặc Phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Chi cục thuế, Đội quản lý thị trường số 5, Hạt kiểm lâm, Trung tâm Y tế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSD đất;

- Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: ½ ngày, từ 07 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2017 (Thứ 4).

- Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2 (Nhà 05 tầng), trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

UBND huyện gửi Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2017 kèm theo Giấy mời này trên hệ thống eOffice, đề nghị các đại biểu tự in ra để nghiên cứu trước, UBND huyện sẽ không phát tài liệu này tại cuộc họp./.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.