Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời họp với Sở Tài nguyên môi truờng kiểm tra tình hình xây dựng NTM xã Vân Nham ngày 29.8.2017 (122/GM-UBND ngày 25/8/2017)

Thứ Hai, 28/08/2017 - 09:42

GIẤY MỜI

Dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn mới xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng năm 2017

 

UBND huyện Hữu Lũng kính mời các thành phần dự buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện;

- Đại diện lãnh đạo và công chức được phân công phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới các đơn vị: Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn Hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Công an huyện;

- Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;

- Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Vân Nham.

2. Thời gian: 1/2 ngày, từ 07giờ 30 phút, ngày 29/8/2017 (Thứ ba).

3. Địa điểm: Tại trụ sở UBND xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng

* Đề nghị UBND xã Vân Nham chuẩn bị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, chuẩn bị hội trường làm việc.

Kính mời các đại biểu tham dự cuộc họp đúng thời gian, địa điểm trên./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.