Các sở, ngành, huyện, TP

Phòng GD&ĐT bồi dưỡng thực hiện chương trình Giáo dục mầm non

Ngày 15/8, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tham gia lớp bồi dưỡng có cán bộ, giáo viên của 9 trường Mầm non cụm chuyên môn số 1 gồm: Tân Thành, Tân Thành 2, Hồ Sơn, Sơn Hà, Minh Sơn, Minh Hòa, Liên Cơ, Lâm Trường, Vĩnh Thịnh. Nội dung bồi dưỡng tập trung về: Đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ em ở trường Mầm non; đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em tại trường Mầm non; xây dựng khẩu phần ăn, thực đơn, hướng dẫn tổ chức ăn và Hồ sơ quản lý ăn bán trú cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non và theo dõi sức khỏe cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo; Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi, tập trong trường Mầm non; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục; Hướng dẫn đánh giá sự phát triển của trẻ nhà trẻ, mẫu giáo và kỹ năng quan sát trong đánh giá trẻ Mầm non.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn tiếp thu những nội dung mới của chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28 được thực hiện từ năm học 2017-2018, để vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nội dung đã được tiếp thu vào thực tiễn hoạt động quản lý, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục Mầm non./.

 

                                                                                                         Ngọc Huyền

Đài Hữu Lũng

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.