Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời Họp bàn xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để bán đấu giá 3 khu đất: Nhà Văn Hóa khu Tân Mỹ II; Ao cạn tại thôn Làng Quặng, xã Đồng Tiến; Trạm cơ điện Nông nghiệp Hữu Lũng (117/GM-UBND ngày 15/8/2017)

Thứ Ba, 15/08/2017 - 10:27

GIẤY MỜI

Họp bàn xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để bán đấu giá

3 khu đất: Nhà Văn hóa khu Tân Mỹ II; Ao cạn tại thôn Làng Quặng,

xã Đồng Tiến; Trạm cơ điện Nông nghiệp Hữu Lũng

 

         

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng kính mời các thành phần dự cuộc họp để bàn xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để bán đấu giá 3 khu đất: Nhà Văn hóa khu Tân Mỹ II; Ao cạn tại thôn Làng Quặng, xã Đồng Tiến; Trạm cơ điện Nông nghiệp Hữu Lũng; với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

I. Thành phần:

Hội đồng định giá khởi điểm quyền sử dụng đất

1. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch (Kinh tế) UBND huyện;

2. Ông Trần Văn Ba, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

3. Ông Bùi Công Thăng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất;

4. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;

5. Ông Cao Văn Hòa, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;

6. Ông Trần Văn Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế;

Tổ giúp việc Hội đồng định giá khởi điểm:

1. Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

2. Ông Phạm Văn Hoàn, Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất;

3. Ông Nguyễn Xuân Tân, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng;

4. Ông Vũ Thành Duy, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;

5. Ông Lý Công Hoàng, Công chức Chi cục Thuế;

7. Bà Lê Thị Hồng Xiêm, Kế toán Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện;

6. Ông Hoàng Văn Hưng, Công chức địa chính thị trấn Hữu Lũng.

Khu đất Ao cạn tại thôn Làng Quặng, xã Đồng Tiến (mời thành phần):

1. Ông Đàm Văn Học, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến;

2. Ông Hứa Minh Long, Công chức địa chính xã Đồng Tiến;

3. Trưởng thôn Làng Quặng, xã Đồng Tiến (Nhờ UBND xã Đồng Tiến mời giúp);

Khu đất Nhà Văn hóa khu Tân Mỹ II (mời thành phần):

1. Ông Vũ Đức Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn Hữu Lũng;

2. Ông Hoàng Văn Hưng, Công chức địa chính thị trấn Hữu Lũng;

3. Trưởng khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng (Nhờ UBND thị trấn Hữu Lũng mời giúp);

Khu đất Trạm cơ điện Nông nghiệp Hữu Lũng (mời thành phần):

1. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà;

2. Công chức địa chính xã Sơn Hà;

3. Trưởng thôn Dốc Mới I, xã Sơn Hà (Nhờ UBND xã Sơn Hà mời giúp).

II. Thời gian:

1. Khu đất Ao cạn tại thôn Làng Quặng, xã Đồng Tiến: Từ 14 giờ đến 15 giờ, ngày 16/8/2017.

2. Khu đất Nhà Văn hóa khu Tân Mỹ II: Từ 15 giờ đến 16 giờ, ngày 16/8/2017.

3. Khu đất Trạm cơ điện Nông nghiệp Hữu Lũng: Từ 16 giờ đến 17 giờ, ngày 16/8/2017.

III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng, trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

Đề nghị các thành phần tham gia đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.