Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời họp thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Di chuyển đường điện 110kV và đường điện Trung, hạ thế nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng

Thứ Ba, 15/08/2017 - 09:59

GIẤY MỜI

Họp thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Công trình: Di chuyển đường điện 110kV và đường điện Trung, hạ thế nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng

 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Hữu Lũng tổ chức cuộc họp thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Di chuyển đường điện 110kV và đường điện Trung, hạ thế nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng công trình tuyến cao tốc Bắc Giang – TP. Lạng Sơn, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

I. Thành phần:

1. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện;

2. Ông Bùi Công Thăng - Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

3. Ông Cao Văn Hòa - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;

4. Bà Lê Thị Hồng Vân - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;

5. Ông Nguyễn Hoàng Trung - Phó Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng;

6. Ông Lương Văn Bính - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

7. Ông Nguyễn Quang Vĩnh – Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

8. Ông Nguyễn Hoàng Đăng Luyện – Trưởng nhóm giải phóng mặt bằng, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

9. Ông Hoàng Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa;

10. Ông Lành Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND xã Hồ Sơn;

11. Ông Nông Quốc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Cai Kinh;

12. Ông Lý Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc;

13. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Hòa, trưởng thôn Hẩu; trưởng thôn Xa, xã Minh Hòa (Nhờ UBND xã Minh Hòa mời giúp);

14. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cai Kinh, trưởng thôn Đá Đỏ, trưởng thôn Đồng Trãnh, xã Cai Kinh (Nhờ UBND xã Cai Kinh mời giúp);

15. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hồ Sơn, trưởng thôn Tân Hoa, trưởng thôn Trại Nhạn, trưởng thôn Sơn Hồ, trưởng thôn Na Ví, trưởng thôn Na Hoa, xã Hồ Sơn (Nhờ UBND xã Hồ Sơn mời giúp);

16. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Lạc, trưởng thôn 94, trưởng thôn 96, trưởng thôn Tắng Mật, trưởng thôn Phương Đông, xã Hòa Lạc (Nhờ UBND xã Hòa Lạc mời giúp);

17. Ông Phạm Văn Hoàn - Viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất;

18. Ông Nguyễn Đình Hòa – Cán bộ nhóm giải phóng mặt bằng, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;

19. Bà Lê Thị Hồng Xiêm - Kế toán Trung tâm Phát triển Quỹ đất;

20. Bà Hứa Thị Thoa - Công chức địa chính xã Minh Hòa;

21. Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Công chức địa chính xã Cai Kinh;

22. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Công chức địa chính xã Hồ Sơn;

23. Ông Luân Văn Thắng – Công chức địa chính xây dựng xã Hòa Lạc.

II. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2017.

III. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng, UBND huyện Hữu Lũng.

(Uỷ ban nhân dân huyện gửi kèm theo dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ để các đại biểu nghiên cứu trước).

Kính mời các đại biểu đến dự đúng thành phần và thời gian, địa điểm nêu trên./.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.