Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời họp thông qua nhiệm vụ điều chỉnh QH chung, QH chi tiết trung tâm xã Cai Kinh - Hữu Lũng (115/GM-UBND ngày 14/8/2017)

Thứ Hai, 14/08/2017 - 15:26

GIẤY MỜI

Thông qua nội dung nhiệm vụ điều chỉnh

Quy hoạch chung và lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm

xã Cai Kinh,  huyện Hữu Lũng

 

         

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng tổ chức cuộc họp thông qua nội dung nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 khu trung tâm xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; cụ thể như sau:

         

I. THÀNH PHẦN

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch (KT) UBND huyện;

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT huyện;

- Xã Cai Kinh: Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND; Đại diện lãnh đạo: UBND, UBMTTQ; Cán bộ địa chính - Xây dựng (Ủy quyền cho đồng chí Chủ tịch UBND xã Cai Kinh  mời các thành phần của xã);

- Đại diện lãnh đạo và Chủ nhiệm lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Lạng Sơn (đơn vị Tư vấn lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch).

         

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 16/8/2017 (Thứ tư).

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà 5 tầng trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.