Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời họp bàn công tác triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị trên địa bàn trung tâm thị trấn (114/GM-UBND ngày 14/8/2017)

Thứ Hai, 14/08/2017 - 15:23

GIẤY MỜI

Họp bàn triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị, xử lý vi phạm hành lang An toàn giao thông, lòng đường, hè đường các tuyến giao thông chính trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng

         

UBND huyện Hữu Lũng tổ chức cuộc họp bàn triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị, xử lý vi phạm hành lang An toàn giao thông, lòng đường, hè đường các tuyến giao thông chính trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng; với thành phần tham dự cuộc họp như sau:

 

I. THÀNH PHẦN:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch (KT) UBND huyện;

- Công an huyện: Đồng chí Tô Ngọc Dũng, Phó Trưởng Công an; Đội Trưởng Đội CSGT-TT-CĐ; Cán bộ phụ trách địa bàn thị trấn Hữu Lũng (Ủy quyền cho đồng chí Tô Ngọc Dũng mời các thành phần của Công an huyện);

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Chuyên viên);

- Đại diện lãnh đạo: Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện;

- Thị trấn Hữu Lũng: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND; Tổ Trưởng Tổ trật tự đô thị; Trưởng Ban quản lý chợ thị trấn (Ủy quyền cho đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn mời các thành phần của thị trấn).

- Giám đốc Hợp tác xã Xây dựng và Môi trường.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1.     Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 15/8/2017 (Thứ ba).

2.     Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà 5 tầng Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

 

Đề nghị các thành phần tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.