Các sở, ngành, huyện, TP

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 (04/KH-UBND ngày 06/01/2017)

Thứ Ba, 10/01/2017 - 17:05

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân năm Đinh Dậu 2017; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội hoa Đào xứ Lạng Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu đảm bảo tính truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc của huyện thi đua phát huy nội lực lập thành tích cao nhất thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.   

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền, cổ động trực quan

- Thời gian: Từ ngày 10/01/2017 đến ngày 25/02/2017 (tức từ ngày 13 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 29 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

+ Tuyên truyền về Lễ hội Xuân xứ Lạng 2017, gắn với quảng bá những tiềm năng phát triển du lịch, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và các lễ hội tiêu biểu của huyện, nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về sản xuất vụ Đông Xuân; an toàn giao thông; chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Hình thức tuyên truyền:

+ Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin lưu động, Trang Thông tin điện tử của huyện; trang trí cổ động trực quan trên đường phố; lồng ghép biểu diễn văn hóa - văn nghệ, sinh hoạt văn hóa; các hoạt động thể dục - thể thao, nhất là các môn thể thao dân tộc.

+ Các cơ quan công sở trên địa bàn toàn huyện thực hiện treo cờ Tổ quốc và trang trí khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động các khu dân cư và Nhân dân treo cờ Tổ quốc tại các thôn, khu phố, hộ gia đình….

1.2. Treo cờ Tổ quốc

Các cơ quan, đơn vị và Nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc và trang trí khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thời gian: Từ ngày 22/01/2017 đến ngày 11/02/2017 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu 2017

2.1. Tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào đón Giao thừa Xuân Đinh Dậu 2017 gắn với chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017)

- Thời gian: Từ 20h00 phút, ngày 27/01/2017 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Bính Thân).

- Địa điểm: Sân Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện phối hợp với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện.

2.2. Tổ chức Hội hát Sli, xã Tân Thành năm 2017

- Thời gian: Khai mạc 08h00 phút, ngày 11/02/2017 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Nhà văn hóa thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành.

- Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do UBND xã Tân Thành chuẩn bị).

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Tân Thành chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan thực hiện.

2.3. Tổ chức Hội chợ Phổng, xã Vân Nham năm 2017

- Thời gian: Khai mạc 08h00 phút, ngày 16/02/2017 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Chợ Phổng, thôn Phổng, xã Vân Nham.

- Nội dung chương trình: (Kịch bản chi tiết do UBND xã Vân Nham chuẩn bị).

- Đơn vị chủ trì: UBND xã Vân Nham chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan thực hiện.

2.4. Tổ chức Chương trình thơ ca, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017

- Thời gian: Khai mạc 08h00 phút, ngày 11/02/2017 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

- Đơn vị chủ trì: Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện.

3. Tổ chức các hoạt động thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017

3.1. Giao lưu cầu lông, bóng bàn, tennis

- Thời gian: Khai mạc 08hhh00 phút, ngày 04/02/2017 (tức ngày mồng 08 Tết Đinh Dậu).

- Địa điểm: Tại Nhà tập và thi đấu huyện.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện phối hợp với các CLB cầu lông, bóng bàn, tennis trên địa bàn huyện.

3.2. Giao lưu cờ Tướng

- Thời gian: Khai mạc 08h00 phút, ngày 08/02/2017 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện phối hợp với CLB cờ Tướng các xã, thị trấn.

4. Tham dự Triển lãm cây hoa Đào đẹp tỉnh Lạng Sơn mở rộng lần thứ nhất năm 2017

- Thời gian: Từ ngày 20-26/01/2017 (tức từ ngày 23-29 tháng Chạp năm Bính Thân).

- Địa điểm: Đường vào Chùa Thành, Thành phố Lạng Sơn.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thực hiện.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và các hoạt động lễ hội mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017 ở cơ sở

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và các hoạt động lễ hội mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu trên địa bàn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân; đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ và thả đèn trời vào dịp trước, trong và sau Tết. Chỉ đạo các thôn, khu phố vận động Nhân dân vệ sinh sạch sẽ cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm; treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình trên địa bàn.

* Lưu ý:

- Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, Vân Nham: chủ trì phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện xây dựng kế hoạch, kịch bản chương trình, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, vận động nhân dân tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao như: Bóng chuyền, bóng đá, các trò chơi dân gian gắn với Hội hát Sli, xã Tân Thành (ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu) và Hội chợ Phổng, xã Vân Nham (ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu) đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tổ chức Lễ hội.

- Ủy ban nhân dân Thị trấn Hữu Lũng: Chỉ đạo Hợp tác xã vệ sinh môi trường, các khu phố thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải đảm bảo sạch sẽ cảnh quan đô thị trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Đối với các xã có điểm di tích gắn với hoạt động lễ hội và cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự như: Đình, đền, chùa … cần quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động đúng quy định về Quy chế tổ chức lễ hội; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như: lên đồng, xóc thẻ, gọi hồn sấm trạng, đánh bạc; đổi tiền mệnh giá nhỏ; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giải quyết tệ ăn xin, ăn mày, giữ gìn văn minh nơi công cộng, đảm bảo các hoạt động văn hóa và lễ hội diễn ra vui tươi lành mạnh, tiết kiệm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các hoạt động cấp huyện: Chi từ nguồn dự toán đã giao năm 2017.

2. Các hoạt động cấp xã: Tự cân đối bố trí nguồn kinh phí chi tổ chức các hoạt động trên địa bàn.

3. Huy động nguồn lực xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Là cơ quan đầu mối giúp UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017 trên toàn huyện. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động lễ hội truyền thống tại địa bàn các xã, thị trấn; hướng dẫn việc tổ chức treo cờ Tổ quốc, pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính trong khu vực trung tâm các xã, thị trấn; phối hợp với các cơ quan chức năng như: Công an, Quản lý thị trường… tăng cường kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, lễ hội; hoạt động đổi tiền mệnh giá nhỏ trái quy định; xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm.

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ và thả đèn trời….; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017 theo kế hoạch.

- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị và cán bộ chuyên môn để  các xã tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và lễ hội năm 2017.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lựa chọn 05 cây đào có dáng, thế đẹp tham dự Triển lãm cây hoa Đào đẹp tỉnh Lạng Sơn mở rộng lần thứ nhất năm 2017 tại Thành phố Lạng Sơn; bố trí phương tiện vận chuyển và người trông coi quản lý trong thời gian tham dự Triển lãm; gắn biển tên đơn vị tham gia Triển lãm cây hoa Đào đẹp tỉnh Lạng Sơn vào cây hoa Đào theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

- Tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh những sự kiện chính trị và hoạt động của đời sống xã hội; tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ, thả đèn trời... dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Xây dựng các tin, bài chuyên đề tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của huyện.

- Thực hiện tiếp âm, tiếp sóng đảm bảo thời lượng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đáp ứng nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân trong dịp Tết.

4. Câu lạc bộ Văn học - Nghệ thuật huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức Chương trình thơ ca, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017 đảm bảo kế hoạch.

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết; đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị người bệnh, chuẩn bị tốt các phương tiện và lực lượng cho việc cấp cứu trong dịp Tết. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân giữ vệ sinh, phòng các bệnh dịch về ăn uống trong dịp Tết.

6. Công an huyện

- Xây dựng kế hoạch, phương án bố trí lực lượng cụ thể đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa điểm diễn ra các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017.

- Tăng cường công tác phối kết hợp kiểm tra, tuần tra đảm bảo công tác an ninh, trật tự nhất là công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, đổi tiền mệnh giá nhỏ, cờ bạc, mê tín dị đoan….

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, lễ hội mừng Đảng, mừng Xuân, coi trọng các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, vui chơi giải trí lành mạnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Chỉ đạo các thôn, khu phố vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, đồng thời chỉ đạo thực hiện tuyên truyền trang trí băng, cờ, khẩu hiệu tại các trục đường khu vực trung tâm. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc; thực hiện dọn dẹp vệ sinh công sở, đảm bảo môi trường sạch, đẹp trong dịp vui Tết, đón Xuân.

- Riêng đối với UBND xã Tân Thành, Vân Nham: Chủ động phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện xây dựng kế hoạch, kịch bản chương trình, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, vận động nhân dân tổ chức tốt Hội hát Sli, xã Tân Thành (ngày 15 tháng Giêng năm Đinh Dậu) và Hội chợ Phổng, xã Vân Nham (ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu) đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội.

8. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ kế hoạch của UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 01/02/2017 (tức ngày mồng 05 Tết) để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; thường xuyên báo cáo UBND huyện để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017 của UBND huyện Hữu Lũng. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin, số điện thoại 3.825.014 hoặc 3.726.390) để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến giải quyết./.

 

Đính kèmDung lượng
KH 01.pdf425.57 KB
KH 157.pdf458.78 KB
04.KH_.signed.pdf397.54 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.