Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quý IV năm 2016 (07/GM-BĐD ngày 09/01/2017)

Thứ Ba, 10/01/2017 - 10:39

GIẤY MỜI

Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

quý IV năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH các cấp.

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Hữu Lũng tổ chức họp thường kỳ quý IV năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thành phần 

- Các thành viên Ban Đại diện HĐQT NH CSXH huyện;

- Ông Nguyễn Trung Hiếu, Tổ trưởng KH-NV NHCSXH huyện;

- Ông Vi Tuấn Anh, Tổ trưởng KT-NQ NHCSXH huyện.

2. Nội dung 

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ quý I năm 2017 của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

3. Thời gian, địa điểm   

- Thời gian: 01 buổi, từ 07 giờ 30 phút ngày 13/01/2017.

- Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

Kính mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời gian trên./.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.