Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời làm việc với đoàn kiểm tra công lại trường chuẩn quốc gia THCS Vân Nham (160/GM-UBND ngày 26/12/2016)

Thứ Tư, 28/12/2016 - 08:59

GIẤY MỜI

Họp với đoàn kiểm tra công nhận lại

trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng mời các đại biểu dự làm việc với đoàn kiểm tra với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

I. Thành phần:

- Ban Chỉ đạo đổi mới GD&ĐT huyện (theo Quyết định số 2612/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng);

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện;

- Chuyên viên phòng GD&ĐT huyện phụ trách công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia;

- Ban Chỉ đạo đổi mới GD&ĐT xã Vân Nham.

II. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Từ 07 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2016 (Thứ 5).

Địa điểm: Tại Trường THCS Vân Nham, huyện Hữu Lũng.

Đề nghị các thành phần dự họp đúng thời gian, địa điểm trên./.

*Lưu ý: Các đại biểu tự túc phương tiện đi lại. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.