Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời dự với đoàn kiểm tra chéo TĐKT đợt 2 - 2016 (161/GM-UBND ngày 27/12/2016)

Thứ Tư, 28/12/2016 - 08:58

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CTĐ ngày 25/2/2016 của Cụm thi đua các huyện, thành phố nội địa triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Văn bản số 12/CV-CTĐ ngày 20/12/2016 của Cụm thi đua các huyện, thành phố nội địa về việc kiểm tra chéo đợt 2 năm 2016.

Ngày 29/12/2016, UBND Thành phố Lạng Sơn làm Trưởng đoàn và UBND huyện Bắc Sơn làm Phó Trưởng đoàn đến kiểm tra chéo công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 tại UBND huyện Hữu Lũng, UBND huyện kính mời các thành phần dự buổi làm việc cùng với Đoàn kiểm tra với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

1. Thành phần mời:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện;

- Các Ủy viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện gồm:

+ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chánh Thanh tra huyện; Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Phó Trưởng Công an huyện;

+ Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy.

- Lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Y tế huyện.

2. Thời gian: ½ ngày, từ 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 năm 2016.

3. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND huyện Hữu Lũng.

Đề nghị các đại biểu đến dự đúng thời gian và địa điểm nêu trên./.    

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.