Các sở, ngành, huyện, TP

Giấy mời Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2016 (15/GM-HĐND ngày 30/11/2016)

Thứ Tư, 30/11/2016 - 14:21

GIẤY MỜI

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với

Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2016

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 24/11/2016 của Thường trực HĐND huyện về Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2016, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2016, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI NGHỊ:

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện;

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND huyện;

3. Đại diện Lãnh đạo UBND huyện

4. Đại diện Thường trực UB MTTQ huyện;

5. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn;

6. Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;

7. Lãnh đạo, chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 01 buổi, từ 07h30’ ngày 06 tháng 12 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Trụ sở UBND huyện.

Thường trực HĐND huyện trân trọng kính mời các đồng chí trong thành phần đến dự Hội nghị theo thời gian và địa điểm trên./.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN HỮU LŨNG

Địa chỉ: Số 03 Đường 19/8 - Khu An Ninh - Thị trấn Hữu Lũng - huyện Hữu Lũng - tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (0205) 3.825.047; Fax: (0205) 3.825.362.