Skip to main content

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 2 năm 2020

Ngày 26/2/2020, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 2/2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh phiên họp

 

Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự thảo do các sở, ngành trình. Trong đó, tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 2 và 2 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020. Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực  của các sở, ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đặc biệt là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí lưu ý báo cáo cần nêu bật được những kết quả đã đạt được, từ đó xây dựng các biện pháp, chủ trương cụ thể phát triển KT-XH, ổn định đời sống người dân, bảo đảm hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020.

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, cập nhật thêm các số liệu, đánh giá rõ nét hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, các ngành trong việc trao đổi về tình hình dịch bệnh, thông quan XNK hàng hóa, hỗ trợ vật tư y tế cho Trung Quốc phòng chống dịch bệnh; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tham gia biên tập dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh; kết quả công tác chống buôn lậu, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác đối ngoại, cải cách hành chính và chuẩn bị phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, đồng chí yêu cầu bổ sung một số nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, đẩy mạnh phát triển KT-XH theo các nhiệm vụ trọng tâm đã giao, công tác chuẩn bị cho chương trình gặp gỡ doanh nghiệp, hợp tác xã, thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh, tiếp tục thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí… Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

 

Đối với dự thảo nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo bám sát đặc điểm tình hình, các thế mạnh, ưu tiên của tỉnh như kinh tế cửa khẩu, phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng KT-XH, phát triển nông sản đặc sản, lâm nghiệp công nghệ cao; đồng thời rà soát các quy định của pháp luật, bổ sung thêm các căn cứ pháp lý để xây dựng, hoàn thiện dự thảo quy hoạch trình Hội đồng thẩm định.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phiên họp cũng thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên giai đoạn 2020 – 2025. Về nội dung này, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cơ bản nhất trí với kết cấu của Đề án; đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm đối tượng là giáo viên dạy văn hóa của các cơ sở đào tạo nghề, nêu rõ vấn đề nâng cao chất lượng trường Cao đẳng sư phạm tỉnh, đồng thời bổ sung trách nhiệm của Sở Nội vụ, các huyện, thành phố và công tác tuyên truyền thực hiện Đề án.

 

Phiên họp cũng thống nhất thông qua các dự thảo: Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng tập trung xem xét, cho ý kiến đối với các dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh).

 

Thùy Linh