Skip to main content

Họp Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh

Ngày 13/3/2019, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh họp đánh giá kết quả công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

Đ/c Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp

 

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch. Tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch như: Lễ hội hoa Đào, Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lễ hội xuân Xứ Lạng, Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn, Lễ hội Quýt Bắc Sơn, Lễ hội Na Chi Lăng… Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và hợp tác phát triển du lịch, phát triển sản phẩm du lịch như: du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Lũng, Bắc Sơn, sản phẩm lưu niệm từ hoa Hồi, Na Chi Lăng, Hồng Bảo Lâm... Tập trung cải thiện môi trường du lịch, đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở vật chất –kỹ thuật. Kết quả, năm 2018 tổng số khách đến tỉnh ước đạt: 2,8 triệu lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017, doanh thu 980 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 7,7%, thị trường du lịch ngày càng được mở rộng, sản phẩm du lịch đang dần được đa dạng hoá và nâng cao chất lượng.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch… ; đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự phát triển du lịch tỉnh trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong công tác phát triển du lịch năm 2018 và chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Để thúc đẩy sự phát triển du lịch tỉnh mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong năm 2019, đồng chí yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, nhân dân về vai trò của du lịch, khắc phục các hạn chế tồn tại; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các địa phương; tích cực tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách, thu hút, khuyến khích đầu tư, phát triển du lịch trong cộng đồng; quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; phát triển các khu, điểm du lịch, các sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng quản trị Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch./.

 

Phương Linh