Skip to main content

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

Ngày 14/3/2019, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng , sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của các tổ chức, lãnh đạo các cấp, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự từng bước được nâng lên; đã phát huy tốt vai trò của cơ quan tham mưu các cấp, các ngành trong thực hiện Pháp lệnh, đặc biệt là vai trò của cơ quan quân sự. Hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố hoàn thiện theo quy hoạch, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà các bộ, ngành, quân khu, địa phương đã đạt được trong thực hiện Pháp lệnh, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế.  Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc, toàn diện; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, tăng cường giáo dục, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự; tăng cường đầu tư xây dựng các công trình lưỡng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết; tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bộ Quốc phòng rà soát, đề xuất sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống công trình quốc phòng và khu quân sự, không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ của đất nước.

 

Thùy Linh