Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày 24/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan.

 

Đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh

 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tích cực, ước tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt khoảng 6,7%; cơ cấu lại kinh tế có bước chuyển biến rõ nét, đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 5,2-5,7%, qua đó góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Về phương hướng phát triển năm 2019, trọng tâm là củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

 

Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham luận của các địa phương và một số cơ quan Trung ương về những hạn chế, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong năm 2019.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, nền kinh tế nước ta hiện nay có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, phát triển đồng đều trên các lĩnh vực, ổn định, chuyển dịch đúng hướng, văn hóa, xã hội có nhiều kết quả quan trọng. Bước sang năm 2019, cần tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế, theo dõi chặt chẽ tình hình trong nước, quốc tế để nhận diện khó khăn, thách thức và các cơ hội phát triển. Cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thiện và đồng bộ hệ thống thể chế, chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

 

Phương Linh