Skip to main content

Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

Ngày 20/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban đảng, sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_3781.JPG

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Qua 03 năm triển khai thực hiện, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung cụ thể, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để. Nhiều cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05, phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc triển khai và đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động tương thân tương ái, thực hành tiết kiệm gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 một cách hiệu quả, thiết thực.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị  cấp ủy chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa, tính lâu dài, thường xuyên của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết trung ương; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về học tập và làm theo gương bác, phát huy tốt vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến. Các cấp ủy, chính quyền chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là công tác nhân sự, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao vai trò của người đứng đầu; tập trung giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đồng chí lưu ý từng địa phương, đơn vị và mỗi cá nhân có kế hoạch cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Thùy Linh