Skip to main content

Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch hợp nhất các chi cục thuế tại 63 tỉnh, thành

Sáng ngày 26/2/2020, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch hợp nhất các chi cục thuế tại 63 tỉnh, thành. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài chính, thời gian qua, ngành thuế đã tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp từ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, từ cuối năm 2018 đến nay, Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 Quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó, tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 lượt chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế; giảm số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch.

 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, theo Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập Chi cục Thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: Hợp nhất Chi cục Thuế huyện Chi Lăng và Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đình Lập và Lộc Bình thành Chi cục Thuế khu vực II; hợp nhất Chi cục Thuế huyện Văn Lãng và Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III; hợp nhất Chi cục Thuế  huyện Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực của ngành thuế trong việc triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới ngành thuế tiếp tục theo dõi, kiện toàn tổ chức bộ máy, phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế, kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các chi cục thuế sau sáp nhập; bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa quản lý thuế theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức lắng nghe ý kiến người nộp thuế, tổ chức các hội nghị đối thoại, giao lưu trực tuyến nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế; toàn ngành cần phát huy cao độ tinh thần phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai quyết liệt các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế năm 2020./.

 

Bích Diệp