Skip to main content

Hội nghị tập huấn công tác Văn phòng năm 2018

Ngày 09/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các báo cáo viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Văn phòng của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, những nội dung tập huấn tại hội nghị là những nội dung rất quan trọng đối với công tác văn phòng của các cơ quan hành chính. Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi, nắm vững các nội dung được phổ biến tại hội nghị để vận dụng có hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc tại cơ quan, đơn vị.

 

Báo cáo viên phổ biến các nội dung tập huấn tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; quy trình tổng hợp, xây dựng báo cáo, kế hoạch công tác; kỹ năng quản lý, rà soát, đôn đốc công việc; nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Thông qua hội nghị, đã kịp thời trang bị, bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ công tác Văn phòng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Văn phòng của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Phương Linh