Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 07/6/2019, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, HĐND các cấp đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; các hoạt động của HĐND được triển khai thực hiện đồng bộ, tích cực, hiệu quả. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp đã bám sát nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát năm 2019, các nội dung giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Thường trực HĐND các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ, các mặt công tác ngày càng được nâng cao. Thường trực HĐND và UBND các cấp đã phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tính pháp lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trong công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh kế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, các hoạt động của HĐND còn một số hạn chế, khó khăn như chất lượng một số cuộc giám sát chưa sâu, hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân chưa được quan tâm đúng mức…

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới HĐND các cấp tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình kỳ họp, bảo đảm bám sát nghị quyết, chương trình hoạt động của cấp ủy Đảng; trong tổ chức các kỳ họp cần xây dựng chương trình một cách hợp lý, khoa học, dành thời gian cho thảo luận tại hội trường, tăng cường hoạt động chất vấn, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quan tâm giải quyết các vấn đề được cử tri quan tâm; tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của HĐND và Thường trực HĐND theo chương trình đã đề ra, xây dựng nội dung, chương trình khảo sát, giám sát năm 2020; các Ban HĐND xây dựng kế hoạch thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật. Cùng với đó, tổ chức tốt các phiên họp của Thường trực HĐND chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; chỉ đạo các đại biểu HĐND thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối với cử tri trên địa bàn.

 

Thùy Linh