Skip to main content

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI họp kỳ thứ 13 (kỳ họp bất thường)

Ngày 20/8/2019, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự họp có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HDND, UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các  sở, bạn, ngành, đại biểu HDND tỉnh.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua 06 nội dung có tính cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ họp thường kỳ của HĐND tỉnh, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2019, gồm 05 nội dung trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và 01 nội dung về nhân sự. Về công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm 01 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Phó Trưởng Ban Dân vận (nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ) và bầu bổ sung 01 Uỷ viên UBND tỉnh đối với đồng chí Trịnh Tuyết Mai, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

 

HĐND tỉnh đã thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết về chủ trương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, Nghị quyết Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2019, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh đối với dự án: Xây dựng trụ sở Chi Cục thuế huyện Cao Lộc, Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2020, Nghị quyết về sử dụng nguồn giảm trừ ngân sách cấp chi lương đã được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh năm 2018 và Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, năm 2019 là năm cuối triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các chương trình, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2019, do đó, các cấp, ngành cần tập trung phát huy truyền thống, các kết quả đã đạt được, đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri trong tỉnh. Sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ và đạt chất lượng./.

 

Phương Linh