Skip to main content

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km45 +100 – Km 108 +500

Ngày 06/12/2019, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn Km45 + 100 – Km 108 +500. Tham gia Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên hội đồng và các tổ chuyên gia, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định.

 

Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng nghe chủ đầu tư báo cáo về dự án

 

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn có vận tốc thiết kế 100Km/h, mặt cắt ngang 04 làn xe cơ giới, mặt đường cấp cao A1. Hiện nay, công trình đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục xây lắp chính. Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, trong quá trình thực hiện dự án, công tác quản lý hồ sơ, được chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ và đẩy đủ đảm bảo tuân thủ các quy định. Đồng thời, lựa chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình và đã tổ chức được 19 đợt kiểm định, đánh giá kiểm soát. Công tác nghiệm thu được thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, chủ đầu tư tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Hội đồng nghiệm thu nhà nước và tổ chuyên gia tại các đợt kiểm tra công tác quản lý chất lượng, qua đó chỉ đạo các đơn vị khắc phục, xử lý thi công đảm bảo đúng quy định chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

 

Đại diện Tổ chuyên gia báo cáo Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng

 

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, báo cáo của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, thiết kế, tư vấn kiểm định, tổ chuyên gia, các thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng cơ bản đồng thuận, nhất trí nghiệm thu thông xe có điều kiện dự án.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng phát biểu

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án hạ tầng giao thông lớn và phức tạp. Trong quá trình triển khai, tỉnh cũng luôn chủ động lấy ý kiến các cơ quan chức năng của Bộ Giao thông Vận tải để làm tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đối với vai trò thành viên Hội đồng nghiệm thu nhà nước, đồng chí nhất trí nghiệm thu có điều kiện để thông xe đưa tuyến chính dự án vào hoạt động. Về thời gian thông xe và thực hiện thu phí, tỉnh sẽ dựa trên cơ sở văn bản chính thức của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng để quyết định. Đồng chí cũng yêu cầu chủ đầu tư phải xử lý dứt điểm các khiếm khuyết theo khuyến cáo của các thành viên hội đồng nghiệm thu và tổ chuyên gia trước khi đưa dự án vào khai thác.

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng phát biểu kết luận

 

Qua kiểm tra và thảo luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng thống nhất chủ trương chấp thuận nghiệm thu có điều kiện dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn km45+100 – km108+500 đưa vào khai thác và sử dụng. Đồng chí nhấn mạnh, trước khi Hội đồng nghiệm thu ban hành văn bản chính thức chấp thuận nghiệm thu có điều kiện dự án, chủ đầu tư phải báo cáo chi tiết, bổ sung hồ sơ pháp lý dự án tới Thường trực hội đồng nghiệm thu nhà nước để xem xét. Đồng chí cũng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại trước khi dự án đi vào khai thác, đồng thời phải có mốc thời gian cụ thể hoàn thành công việc. Về phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện tất cả hạng mục theo cam kết./.

 

Bích Diệp