Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (211/GM-UBND ngày 24/7/2017).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP (210/GM-UBND ngày 24/7/2017).
 • Giấy mời Dự kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma – ái Điểm (209/GM-UBND ngày 24/7/2017).
 • Giấy mời Họp xem xét các dự án sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn: huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn (208/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Giấy mời Họp xem xét đề cương Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp (207/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Giấy mời Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (206/GM-UBND ngày 22/7/2017).
 • Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (205/GM-UBND, ngày 2127/2017).
 • Giấy mời Dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (204/GM-UBND ngày 21/7/2017).
 • Giấy mời về việc họp báo cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí (203/GM-UBND ngày 20/7/2017).
 • Giấy mời họp, bàn thống nhất chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng công chức, công chức cấp xã và viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (202/GM-UBND ngày 20/7/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc đấu nối Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn vào Quốc lộ1 (2413/VP-KTN, ngày 24/7/2017).
 • Về việc kết quả thí điểm áp dụng công nghệ mới trong sửa chữa và xây dựng mới đường bộ (2412/VP-KTN, ngày 24/7/2017).
 • Về việc đề xuất phương án triển khai, xây dựng Đề án khu hợp tác quốc tế và khu du lịch biên giới (2411/VP-KGVX, ngày 24/7/2017).
 • Về việc tham mưu, thực hiện Kết luận số 149-KL/TU ngày 19/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (2407/VP-KTTH, ngày 24/7/2017).
 • Về việc kế hoạch đấu thầu thực hiện gói thầu xây lắp dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà trưng bày Bảo tàng tỉnh (2406/VP-KTN, ngày 24/7/2017).
 • Về việc uỷ quyền thực hiện phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí (699/GUQ-UBND ngày 22/7/2017).
 • Về việc xem xét phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (2402/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc dự án trồng rừng của Công ty TNHH MTV Innovgreen Lạng Sơn (2401/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc áp dụng đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (2400/VP-KTN, ngày 22/7/2017).
 • Về việc báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở (2389/VP-KGVX, ngày 21/7/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn