Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ngày 15/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2017. Tham dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời họp về việc xem xét, thảo luận nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (166/GM- UBND ngày 23/6/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Lạng Sơn và đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 (165/GM-UBND ngày 23/6/2017).
 • Giấy mời Dự họp trực tuyến phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017 (164/GM-UBND ngày 22/6/2017).
 • Giấy mời làm việc với các doanh nghiệp Trung ương và doanh nghiệp có trụ sở chính tại các tỉnh nhưng có chi nhánh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (163/GM-UBND ngày 19/6/2017)..
 • Giấy mời Dự họp về kết quả triển khai thí điểm giải pháp thống nhất đầu mối và quy trình thu phí, lệ phí tại các khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị (162/GM-UBND ngày 19/6/2017).
 • Thông báo Về việc hoãn cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng mô hình “Một cửa, một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (223/TB-UBND ngày 16/6/2017).
 • Giấy mời Dự làm việc với Tập đoàn TH true MILK (161/GM-UBND ngày 16/6/2017).
 • Giấy mời Dự kiểm tra, làm việc với Sở Ngoại vụ (160/GM-UBND ngày 15/6/2017).
 • Giấy mời Họp xét tuyển cử lưu học sinh đi đào tạo đại học, sau đại học tại các trường đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2017 (159/GM-UBND ngày 15/6/2017).
 • Giấy mời Họp nghe báo cáo về xây dựng mô hình “Một cửa, một điểm dừng” tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan (158/GM-UBND ngày 14/6/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc báo cáo thông kê các dự án đầu tư không hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (1995/VP-KTN, ngày 23/6/2017).
 • Về việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài (1993/VP-KTN, ngày 23/6/2017).
 • Về việc tham gia ý kiến về Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 (1992/VP-KTTH, ngày 23/6/2017).
 • Về việc báo cáo đánh giá tình hình, thực trạng và xây dựng giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT (1991/VP-KGVX, ngày 22/6/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị giao đất xây dựng trụ sở đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động, Công an huyện Cao Lộc (1989/VP-KTN, ngày 22/6/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị thăm dò cát, sỏi tại huyện Tràng Định của Doanh nghiệp Tư nhân Hòa Lợi (1988/VP-KTN, ngày 22/6/2017).
 • Về việc xã hội hoá bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện Tràng Định (1987/VP-KGVX, ngày 22/6/2017).
 • Về việc giao cơ quan đầu mối phối hợp thực hiện Đề án xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC (1985/VP-NC, ngày 22/6/2017).
 • Về việc xem xét nội dung Tờ trình số 512/TTr-BHXH ngày 19/6/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh (1984/VP-KGVX, ngày 22/6/2017).
 • Về việc cung cấp thông tin cho Văn phòng Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (1983/VP-KTTH, ngày 22/6/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn