Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thực hiện Chương trình giám sát Quý I năm 2017, ngày 23/3/2017, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Đặng Thị Kiều Vân, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát về tình hình triển khai xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình nước sinh hoạt thuộc Chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn giai đọan 2012-2015 theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đình Lập

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Dự làm việc với ngành Thuế về công tác thu ngân sách năm 2017; truy thu nợ đọng thuế trong lĩnh vực khai tài nguyên và nợ tiền sử dụng đất (74/GM-UBND ngày 28/3/2017).
 • Giấy mời Dự và làm việc với Đoàn công tác của Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về Hợp phần đường, dự án LRAMP (73/GM-UBND ngày 27/3/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại huyện Lộc Bình (72/GM-UBND ngày 23/3/2017).
 • Giấy mời Họp xem xét trình tự thủ tục để thực hiện Dự án: Khuôn viên cây xanh tại khu đất chợ Đồng Đăng cũ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (71/GM-UBND ngày 23/3/2017).
 • Chương trình làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (112/TB-UBND ngày 23/3/2017).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2017 (kỳ 2) (70/GM-UBND ngày 22/3/2017).
 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án Khu du lịch Mẫu Sơn (69/GM-UBND ngày 21/3/2017).
 • Giấy mời Dự buổi công bố Kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 (68/GM-UBND ngày 21/3/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 (67/GM-UBND ngày 17/3/2017).
 • Thông báo Về việc thay đổi thời gian Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý 1 năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý 2 năm 2017 (102/TB-UBND ngày 14/3/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn trong năm 2017 (892/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc báo cáo một số nội dung liên quan đến dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (891/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (890/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (889/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc báo cáo hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh (888/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc triển khai thử nghiệm hệ thống Camera thông minh (886/VP-KGVX, ngày 29/3/2017).
 • Về việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại Công ty than Na Dương (885/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc báo cáo kết quả giải quyết các trường hợp phản ánh về sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai (884/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người (248/UBND-KTN ngày 29/3/2017).
 • Về việc thực hiện Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (883/VP-KTN, ngày 29/3/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn