Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn (244/GM-UBND ngày 21/8/2017).
 • Giấy mời Dự họp về triển khai phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh và ra vào bến bãi tại các cửa khẩu: Chi Ma, Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam (243/GM-UBND ngày 21/8/2017).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2017 (242/GM-UBND ngày 18/8/2017).
 • Giấy mời dự kiểm tra tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (241/GM-UBND ngày 17/8/2017).
 • Giấy mời Họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017 (240/GM-UBND ngày 16/8/2017).
 • Thông báo về việc hoãn kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) Và dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn (328/TB-UBND ngày 15/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia (239/GM-UBND ngày 14/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra dự án dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn (238/GM-UBND ngày 14/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) (237/GM-UBND ngày 14/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn (236/GM-UBND ngày 11/8/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (2747/VP-NC, ngày 21/8/2017).
 • Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội (2744/VP-KGVX, ngày 21/8/2017).
 • Về việc thẩm tra Tờ trình số 129/TTr-SYT ngày 17/8/2017 của Sở Y tế (2743/VP-KGVX, ngày 21/8/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn (336/TB-UBND ngày 21/8/2017).
 • Về việc chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức lãnh đạo chuyên trách tại các Hội; khoán kinh phí hoạt động đối với các Hội trên địa bàn tỉnh (845/UBND-KTTH ngày 19/8/2017).
 • Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TTTT (2736/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc triển khai lắp đặt Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (2735/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc xem xét Đề án tự chủ tài chính của Đài PTTH Lạng Sơn theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (2734/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Bình đẳng giới (2733/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương (2732/VP-KTTH, ngày 18/8/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn