Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ngày 23/02/2017 Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khu du kích Chi Lăng. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Lộc Bình, Cao Lộc và Đình Lập, các cụ lão thành cách mạng, gia đình chính sách cùng đông đảo đồng bào 3 xã trong khu du kích là Tam Gia, Tĩnh Bắc và Tú Mịch.

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tại huyện Chi Lăng (Đoàn 4) (82 /TB-UBND ngày 25/02/2017).
 • Giấy mời Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh (51/GM-UBND ngày 25/02/2017).
 • Giấy mời Họp Hội đồng nâng bậc lương tỉnh (50/GM-UBND ngày 25/02/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2017 (49/GM-UBND ngày 23/02/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị triển khai các biện pháp ngăn chặn chủng vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm nhiễm qua biên giới (48/GM-UBND ngày 23/02/2017).
 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2017 (47/GM-UBND ngày 21/02/2017).
 • Giấy mời dự họp Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn (46/GM-UBND ngày 20/02/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia (44/GM-UBND ngày 14/02/2017).
 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (43/GM-UBND ngày 16/02/2017).
 • Giấy mời Họp xem xét giải quyết một số công việc liên quan đến Khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn (42/GM-UBND ngày 15/02/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh (140/UBND-KTTH ngày 25/02/2017).
 • Về việc gửi tài liệu, hồ sơ trình phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2017 (475/VP-TH, ngày 25/02/2017).
 • Về việc thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017 (472/VP-KTN, ngày 25/02/2017).
 • Về việc báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 755/NQ-UBTVQH11 giai đoạn 2010-2016 (471/VP-KTN, ngày 24/02/2017).
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Truởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn (80/TB-UBND ngày 20/02/2017).
 • Về việc triển khai thủ tục đối với dự án nhóm C thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020 (470/VP-KTN, ngày 24/02/2017).
 • Về việc dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 09/01/2017 của Ban Bí thư (469/VP-KGVX, ngày 24/02/2017).
 • Về việc đẩy mạnh tin học hóa trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (468/VP-KGVX, ngày 24/02/2017).
 • Về việc hỗ trợ kinh phí cho Trạm KSLH Dốc Quýt; Phòng CSĐT tội phạm về Ma tuý và Phòng Trinh sát kỹ thuật nghiệp vụ II - Công an tỉnh (467/VP-KTTH, ngày 24/02/2017).
 • Về việc tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (464/VP-KGVX, ngày 24/02/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn