Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2017 (242/GM-UBND ngày 18/8/2017).
 • Giấy mời dự kiểm tra tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (241/GM-UBND ngày 17/8/2017).
 • Giấy mời Họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai - Năm 2017 (240/GM-UBND ngày 16/8/2017).
 • Thông báo về việc hoãn kiểm tra dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) Và dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn (328/TB-UBND ngày 15/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia (239/GM-UBND ngày 14/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra dự án dự án Khu đô thị Phú Lộc I+II, thành phố Lạng Sơn (238/GM-UBND ngày 14/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (700 giường) (237/GM-UBND ngày 14/8/2017).
 • Giấy mời Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn (236/GM-UBND ngày 11/8/2017).
 • Giấy mời Dự họp về dự án đầu tư Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn (234/GM-UBND ngày 11/8/2017).
 • Giấy mời Dự họp về công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (233/GM-UBND ngày 11/8/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức lãnh đạo chuyên trách tại các Hội; khoán kinh phí hoạt động đối với các Hội trên địa bàn tỉnh (845/UBND-KTTH ngày 19/8/2017).
 • Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TTTT (2736/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc triển khai lắp đặt Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (2735/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc xem xét Đề án tự chủ tài chính của Đài PTTH Lạng Sơn theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ (2734/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Bình đẳng giới (2733/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT ngày 28/7/2017 của Bộ Công Thương (2732/VP-KTTH, ngày 18/8/2017).
 • Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối với hoạt động TMBG Việt - Trung (2731/VP-KTTH, ngày 18/8/2017).
 • Về việc triển khai sử dụng sổ theo dõi sức khoẻ bà mẹ và trẻ em (2729/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam (2728/VP-KGVX, ngày 18/8/2017).
 • Về việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương (2727/VP-KTN, ngày 18/8/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn