Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Thông báo mời họp của UBND Tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp Hội đồng sơ tuyển viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên từ hạng III lên hạng II năm 2016 (19/GM-UBND ngày 17/01/2017).
 • Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán và Chương trình bình ổn giá (23/TB-UBND ngày 17/01/2017).
 • Giấy mời Họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn (18/GM-UBND ngày 16/01/2017).
 • Giấy mời dự kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017 và Chương trình bình ổn giá (17/GM-UBND ngày 16/01/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (15/GM-UBND ngày 15/01/2017).
 • Giấy mời Dự họp tổng kết năm 2016 công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (14/GM-UBND ngày 13/01/2017).
 • Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016, triển khai công tác PBGDPL năm 2017; tổng kết Đề án về chống tham nhũng (12/GM-UBND 12/01/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2017 (11/GM-UBND ngày 10/01/2017 ).
 • Giấy mời Dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2017 (10/GM-UBND ngày 10/01/2017).
 • Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017 (09/GM-UBND ngày 09/01/2017).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lạng Sơn

 • Về việc tổ chức, quản lý nguồn tài trợ cho Hội hoa Đào Xứ Lạng (171/VP-KGVX, ngày 17/01/2017).
 • Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (46/UBND-KGVX ngày 17/01/2017).
 • Về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTgngày10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (43/UBND-KTN ngày 17/01/2017).
 • Về việc chuẩn bị các điều kiện đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 (169/VP-KGVX, ngày 17/01/2017).
 • Về việc thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (168/VP-NC, ngày 17/01/2017).
 • Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc Sở, Ban, ngành (167/VP-NC, ngày 17/01/2017).
 • Về việc phối hợp giải quyết các trường hợp hộ dân của huyện Đình Lập đang sinh sống trong khu BTTN Tây Yên Tử (165/VP-KTN, ngày 17/01/2017).
 • Về việc kết quả thẩm định nguồn vốn cho các dự án hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP (164/VP-KTN, ngày 17/01/2017).
 • Về việc điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình Trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy (161/VP-KTN, ngày 17/01/2017).
 • Về việc báo cáo dự án đầu tư cơ sở vật chất vốn CTMT giáo dục và vốn Trái phiếu Chính phủ (160/VP-KTN, ngày 17/01/2017).
 • Xem tiếp

   

   

   

   

  VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
   
  Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
  Điện thoại : 025 3813578 – Fax: 025 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn