Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4

Thứ Sáu, 06/04/2018 - 07:35

   Chiều ngày 04/4/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

 

   Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất về các nội dung Báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh quý I, chương trình hoạt động quý II năm 2018; Báo cáo tổng hợp nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quý II năm 2018; Báo cáo tổng hợp đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2019; Lịch giám sát, khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 2018.

 

   Để triển khai tốt chương trình công tác trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, lựa chọn nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cần theo nguyên tắc: Những nội dung được cử tri, dư luận và nhiều đại biểu quan tâm; những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội chưa có các giải pháp để giải quyết; các vấn đề được lựa chọn phải dựa trên các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn. Về chương trình giám sát chuyên đề năm 2019 cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng đủ nội dung 3 cấp độ giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Trong xây dựng Lịch giám sát, khảo sát, giám sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh cần tránh trùng lặp về đối tượng, phạm vi, địa điểm, thời gian giám sát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị cơ sở trong bố trí lịch làm việc với đoàn khảo sát, giám sát.

 

 Vương Huy

 

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn