Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực địa một số dự án trên địa bàn tỉnh

Thứ Bảy, 10/03/2018 - 07:59

   Trong 02 ngày mùng 06 và 07/3/2018, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh do ông Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách làm trưởng đoàn, đã tiến hành khảo sát thực tế tại địa điểm dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đất san lấp tại mỏ Minh Sơn 1, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng và dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc.

 

   Tham dự với Đoàn khảo sát có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính, đại diện lãnh đạo UBND huyện, xã nơi thực hiện dự án và nhà đầu tư đề xuất dự án.

   Tại các buổi khảo sát thực địa, Đoàn đã nghe đại diện các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện một số công việc chuẩn bị đầu tư dự án và nghe ý kiến của chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án, đa số các ý kiến đều thống nhất chủ trương thực hiện đối với hai dự án trên.

 

   Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đất san lấp tại mỏ Minh Sơn 1, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng được đề xuất đầu tư trên khu đất có diện tích khoảng 47,15 ha thuê đất với nhà nước, mục tiêu của dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp đáp ứng nhu cầu xây dựng trong huyện, tỉnh và các vùng lân cận; quy mô trữ lượng địa chất 7.614.803 m3, trữ lượng công nghiệp nguyên khối 6.900.162 m3; tổng vốn đầu tư 27.041 triệu đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp chiếm 30%, vốn vay ngân hàng 70% tổng vốn đầu tư; thời gian hoạt động của dự án là 24 năm.

 

Đoàn khảo sát xem xét thực địa dự án khai thác đất san lấp tại mỏ Minh Sơn 1, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

 

   Đối với dự án đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT); quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1 ( diện tích 23,8 ha); Hợp Thành 2 (diện tích 25,47 ha) và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hợp Thành, diện tích 3,93 ha. Tổng diện tích đất sử dụng 53,27 ha; tổng mức đầu tư 420.033,6 triệu đồng (trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 63.055 triệu đồng; vốn huy động 357.028,6 triệu đồng) và thời gian hợp đồng dự án từ năm 2018-2023.

 

   Đoàn khảo sát đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của nhà đầu tư về đề xuất dự án và sẽ có ý kiến chính thức sau cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

                                                                   Đình Tuân

 

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn