Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

Thứ Sáu, 26/01/2018 - 08:19

   Sáng ngày 25/01/2017, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Theo báo cáo, năm 2017 Văn phòng đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ cho hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh; đã tham mưu, giúp việc tổ chức thành công 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, 02 hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với các huyện, thành phố, 2 phiên họp nghe giải trình một số vấn đề kinh tế-xã hội và tham mưu, phục vụ Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện 13 cuộc giám sát chuyên đề và 12 cuộc khảo sát... Văn phòng có nhiều đổi mới trong việc tham mưu, đề xuất và phục vụ cho lãnh đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị (ảnh QK)

 

   Kết quả thi đua, năm 2017 Văn phòng HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được suy tôn đứng thứ nhì Cụm thi đua Khối các cơ quan tham mưu tổng hợp và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; có 15 cá nhân được tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan.

 

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận thành tích, kết quả công tác của tập thể Văn phòng trong năm 2017; đồng chí đề nghị Văn phòng tiếp tục phát huy tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; tăng cường hiệu quả phối hợp công tác với các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ công chức, người lao động đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

 

Vương Huy

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn