Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 01/2018

Thứ Năm, 18/01/2018 - 16:45

   Chiều ngày 03/01/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ và đánh giá kết quả kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân  tỉnh khóa XVI.

 

   Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ sáu; hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2017, triển khai công tác tháng 01 năm 2018; Dự kiến nội dung bồi dưỡng đại biểu HĐND năm 2018; Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và một số nội dung khác.

 

   Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 chu đáo, nghiêm túc, tinh thần cầu thị, đổi mới, có nhiều đột phá, phát huy được tính dân chủ, trí tuệ tập thể trong thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Trong tháng 12, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác trong tháng để triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ, các chương trình kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, báo cáo cần đánh giá sát với thực tế, đồng thời bổ sung một số nhiệm vụ tháng 01 năm 2018 đầy đủ, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, hiệu quả; Thường trực HĐND tỉnh cũng nhất trí 04 nội dung đề nghị Ban Công tác đại biểu hỗ trợ bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Lạng Sơn. Về nội dung đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với Văn phòng HĐND tỉnh, qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh nhất trí phân loại đạt mức cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

   Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Ban HĐND tỉnh xây dựng chương trình giám sát, khảo sát năm 2018; Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

 

   Cũng tại phiên họp này Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và nhất trí với nội dung Tờ trình của Văn phòng HĐND tỉnh trình về quy định về mức chi xây dựng các báo cáo chuyên đề, báo cáo sơ kết, tổng kết của Đảng đoàn HĐND tỉnh; các báo cáo phục vụ các cuộc họp thẩm định do Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức và giao cho Văn phòng HĐND tỉnh sớm tham mưu, xây dựng Quyết định trình ký, ban hành để áp dụng thực hiện đảm bảo quy định.

 

Kim Chi

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn