Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Giấy mời kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh

Thứ Tư, 17/01/2018 - 09:12

GIẤY MỜI

DỰ KỲ HỌP THỨ BẢY (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

 
 
 

Kính gửi: Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tổng kết công tác HĐND tỉnh năm 2017.

Thời gian:  Khai mạc kỳ họp: 14h00', ngày 25 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND tỉnh Lạng Sơn.

Trân trọng kính mời./.

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn