Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thông báo chương trình kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh

Thứ Tư, 17/01/2018 - 07:16

   Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định triệu tập kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021, khai mạc vào hồi 14 giờ 00, ngày 25 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

   Nội dung: Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021 và tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017.

 

                                   THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH LẠNG SƠN

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn