Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Khảo sát hiện trạng máy tính, hòm thư điện tử của đại biểu HĐND

Thứ Năm, 11/01/2018 - 15:08

   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 01 năm 2018 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng văn bản điện tử tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

   Để có cơ sở tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử thay văn bản giấy tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cung cấp thông tin về hiện trạng sử dụng máy tính xách tay và thư điện tử của đại biểu theo Phiếu khảo sát gửi kèm.

 

   Phiếu khảo sát xin gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25/01/2018.

 

Mẫu phiếu khảo sát gửi trong file đính kèm

 

 

Đính kèmDung lượng
Phieu khao sat may tinh.doc34 KB
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn