Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét phương án điều chỉnh phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Năm, 28/12/2017 - 10:00

   Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp xem xét việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

   Sau khi nghe các nội dung họp, các ý kiến đề xuất và thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận cơ bản đồng tình với Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2018. Đối với vốn Chương trình 135, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại Danh mục dự án khởi công mới năm 2018, theo hướng bố trí vốn cho dự án khởi công mới đảm bảo ít nhất 30% tổng mức đầu tư, các dự án còn lại sẽ triển khai khi bố trí được nguồn. Đối với vốn Chương trình 30a, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất phân bổ vốn theo hướng ưu tiên cho các dự án đã có khối lượng và quyết toán, số còn lại sẽ phân bổ phù hợp cho 02 dự án theo phương án đã trình.

 

Đặng Ân

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn