Các sở, ngành, huyện, TP
Liên kết websites

Bắc Sơn thông qua Đề án phát triển du lịch

Thứ Tư, 20/12/2017 - 08:04

   Ngày 19/12/2017, HĐND huyện Bắc Sơn khoá XIX đã khai mạc kỳ họp thứ sáu. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Dương Xuân Hoà, Phó trưởng Đoàn ĐBQH, Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Chủ đề xuyên suốt năm 2018 của huyện là Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

   Năm 2018 huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng từ 8% trở lên ( năm 2017 tăng khoảng 8%, nông lâm nghiệp 40% ( 2017 là 42,5%) công nghiệp xây dựng cơ bản 14% ( 2017 là 13%) các ngành dịch vụ 46% (2017 là 44,5%). Tổng sản phẩm bình quân 36 triệu đồng/người/năm (2017 đạt 32 triệu đồng).

   Kỳ họp này HĐND huyện thông qua Nghị quyết chuyên đề thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Bắc Sơn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.


   Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh các thành tích đã đạt được năm 2017 và yêu cầu tập trung cao thực hiện quyết liệt các nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 đặc biệt là thực hiện chủ đề xuyên suốt mà huyện, tỉnh đã đề ra. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Phát huy tiềm năng về du lịch để thành kinh tế mũi nhọn của huyện.

 

Đặng Ân

 

 

VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH, MỜI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.
Điện thoại : 0205 3813578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn